Αμέσως μετά το στάδιο της επεξεργασίας, παραλαμβάνετε τις φωτογραφίες σας Online ώς Web Gallery προστατευμένο με το προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης

Παράδειγμα Web Gallery.(Με κωδικό πρόσβασης)

Ουσιαστικά είναι ένα website που φιλοξενεί όλες τις επεξεργασμένες φωτογραφίες σας. Κάτω από κάθε φωτογραφία αναγράφετε και ο κωδικός της. Έτσι σας παρέχουμε την δυνατότητα να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θα συμπεριλάβετε στο άλμπουμ σας online, από όπου και αν βρίσκεστε!

CLOSE MENU